Tin Khuyến Mãi

Phạm Vi Áp Dụng

Chương trình khuyến mãi diễn ra từ 01 / 08 / 2017 đến 08 / 09 / 2017 tại các siêu thị và cửa hàng có nhân viên Abbott trên toàn quốc.

hương trình có thể kết thúc trước thời hạn khi hết quà tặng theo số lượng đăng ký với Sở Công Thương.

Chi tiết vui lòng liên hệ Tổng Đài 1900 1519 website www.ensure.com.vn